Cơ hội việc làm

STT Vị trí tuyển dụng Tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
01 Nhân viên chuyên nghiệp/kinh doanh Tuyển dụng 30 Thành phố HCM 30/06/2020
02 Chuyên gia tư vấn phân tích Tuyển dụng 30 Thành phố HCM 30/06/2020