Cơ hội việc làm

STT Vị trí tuyển dụng Tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
01 Kỹ Sư Thiết Kế Khuôn Dập Tuyển dụng 2 TP HCM 31/03/2023