Công ty TNHH SX-TM Vĩ Nam Việt đổi tên giao dịch thành Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt.

Công ty TNHH SX-TM Vĩ Nam Việt đổi tên giao dịch thành "Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Vĩ Nam Việt".